2012/Dec/15

คนรักกันหรือไม่
 
คนจริงใจให้กันหรือไม่
 
คนหวังดีกับคนหวังไม่ดี
 
ให้ใช้ใจดู ให้ใช้ความรู้สึก
 
เพราะมันเป็นเรื่องของใจ 2 ใจ

edit @ 4 Sep 2014 20:24:36 by ฉันเอง